Hoe zit het met de energiebijdrage? In de energievergelijker 2019 kun je dit terugzien als een indirecte belasting op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Het kost u het equivalent van 0,2331 eurocent per kWh voor elektriciteit en 0,12073 eurocent per kWh voor aardgas. Ook bij gas vergelijken kun je zien dat er een energiebijdrage wordt gerekend.

Een Speciale Taks Voor Groene Certificaten

De bijdrage achtergrondenergie of Turteltaks  : deze belasting moet de historische schuld wissen die wordt verkregen door het toekennen van groene certificaten. Afhankelijk van je verbruik betaal je tussen de 103 en 796 euro per jaar.

  • Een gemiddeld huishouden dat met gas verwarmt, verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. De bijdrage aan het fonds bedraagt ​​dus 103 euro per jaar, de laagste consumptieband. Als u verwarmt met elektriciteit met behulp van een boiler of een elektrische boiler, kan uw bijdrage veel hoger zijn. We weten echter niet hoe lang deze belasting van toepassing blijft.
  • De bijdrage van groene energie en warmtekrachtkoppeling  : de overheid dwingt leveranciers om meer te investeren in groene energie en warmtekrachtkoppeling. Als gevolg hiervan wordt het bedrag van deze bijdrage vervolgens door de leverancier aan u gefactureerd. In Vlaanderen bedraagt ​​het 2.753 eurocent per kWh en in Wallonië 2.535 eurocent per kWh.

De Federale Bijdrage Voor Elektriciteit

De  federale bijdrage voor elektriciteit  : deze bijdrage omvat de financiering van de  CREG , de behandeling van kernafval, de vermindering van CO2 om de Kyoto-doelstellingen te bereiken en een bijdrage aan het Sociaal Fonds (OCMW), evenals een vergoeding voor het fonds. “Beschermde klanten”. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw netwerkbeheerder en varieert tussen 0,2633 en 0,3411 eurocent per kWh.

De federale bijdrage voor gas  : deze federale bijdrage, die 0,05746 eurocent per kWh bedraagt, omvat CREG- financiering  , een bijdrage aan het Sociaal Fonds (OCMW) en een premiebijdrage.

Prosommateur-Tarief:

Het  welvarende tarief  wordt alleen in rekening gebracht aan consumenten die zelf elektriciteit opwekken en een omgekeerde elektriciteitsmeter hebben. Dit tarief is echter geen belasting, maar een vergoeding voor het gebruik van het distributienetwerk voor elektriciteit in twee richtingen: (bemonstering en injectie). Afhankelijk van uw netwerkbeheerder betaalt u tussen 80,82 en 128,15 euro per kW per jaar.